Рене Сюли Прюдом

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | нобелисти | публикуване

 

   

   

  Стихотворения:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Превод от френски: Пенчо Симов

   

   

   

   

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]