Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

Виждам във всяка екранизирана илюзия
Дума пространствено кореспондираща с почерка
Между редовете
На някой продуцентски кокаинов гуляй

 

Мразя актьорите
В истинския живот прозираш
Толкова лесно тяхната неувереност
Сякаш не умеят
Да се крият.
Гъвкави и уязвими като
Бутилка вино която така плахо
Довършват, сякаш не те я
Докосват. Цяла Америка изглежда
Такава, разбирам това от чуждия
Екран след две години
Дистанция.

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. ноември 2007 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]