Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

Анални Сирени

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

Няколко възможни края на сега-то:
величие. Жълто куче с име Снорт
се изпразва върху името ми.
Отрязани от холокоста нокти
малки устни за научни изследвания в
покълналите полета на полираните
с кръв халета.
„Откъде знаеш че не съм била бояжията“,
казва птицата сваляща цената на
забулената в слънце рокля. Купонът кърви

 

Розова симетрия на падаща
вълчаглава, призрачна морска сирена
подсилва зеленото. Лишени от
всякакво чувство за такт
изпитваме истинско удоволстие
от музиката, от разцепената й кървяща
плът

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. декември 2005 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]