Федерико Гарсия Лорка

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

ИЗНЕНАДА

 

Федерико Гарсия Лорка

 

Превод от испански: Ал. Муратов, Ат. Далчев

 

 

На улицата лежеше
мъртъв, с кама в гърдите.
Не го познаваше никой.
Как трептеше фенерът!
Майко.
Как трептеше фенерът малък
на улицата!
Бе ранно утро. Никой
не го погледна в очите,
сурови и разширени.
Ех, нека си лежи на улицата
мъртъв, с кама в гърдите,
и нека не го познава никой!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 05. март 2006 г.
Публикация в сб. „Лирика“, Федерико Гарсия Лорка, Изд. „Народна култура“, С., 1962 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]