Тед Хюз

поезия

Литературен клуб | преводна литература | страницата на автора

 

УОДСУЪРТСКОТО ПОЛЕ

 

Тед Хюз

 

Превод: Владимир Трендафилов

 

 

Там дето майките
препускат душите си

 

там дето небесният вой
струи по земята
и търси тела
на птици, животни, хора -

 

там избуява щастие, потайно и диво,
като птича песен, скрила се във вятъра
оттатък ръба на слуха

 

нечута зла радост
като камък, строшен от звезди,
убеден, че вече нищо не ще му се случи
в люлката-гроб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. януари 2006 г.
г1998-2014 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]