е. е. къмингз

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

***

 

е. е. къмингз

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

по времето на нарцисите (които знаят
че на живота смисъла е да пораснат)
забрави защо, спомни си как

 

по времето на люляка възвестяващ
че има смисъл да си буден ако мечтаеш,
помни това (забрави за сякаш)

 

по времето на розите (които ни удивляват
как сега и тук в рай преобразяват)
забрави ако, спомни си да

 

по времето на прекрасните неща отвъд
това, което умът може да разбира
помни търси (забрави намира)

 

и в загадъчното бъдно
(когато време от времето ще ни избави )
забрави ме, и ме помни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 22. юни 2020 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]