Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Публикация в кн. „Завръщането на белия бик“, Цвета Софрониева, ИК „Жанет-45“, 2007 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]