Сабина Кърлева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Еволюция

 

Сабина Кърлева

 

 

Ти – малка тъмна следа –
Само коси и очи
Яребичи форми
душа, увиснала на тънка нишка,
мида, изпълзяла от саркофага на вкаменен калций,
оголена риба, човек.
Дарвин се опита да обясни навремето как можеш да си едновременно
и оса, и скорец, и увиснал на лианата лемур
и гепард, и зебра, и гръклян на вълк
и мамут, и гъст порой
и слънчева глътка, и стъпка в пустинята, и древен пергамент
и скална рисунка на обесена звезда
в странно и нелогично астрономическо уравнение

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. януари 2013 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]