Калин Петров

поезия

Литературен клуб | miss.lovecraft. | страницата на автора

 

Графинята очаква среща с космическо момче

 

 

Калин Петров

 

 

 

С оголени и криви зъби от луминесцентни лампи,
с развян език от водосточни тръби търчи
по велосипедно-пешеходните алеи
след полунощ и се радва
зверчето ми.

 

Най-малкото и
най-разглезеното ми.

 

Стискам му здраво веригата – не помага особено.
Нанякъде ме е повлякло. Тичам. Препъвам се.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]