Калин Петров

поезия

Литературен клуб | miss.lovecraft. | страницата на автора

 

Г-ца Лъвкрафт

 

Калин Петров

 

 

Навърта се около
бивши водонапорни кули и
пусти фабрики, възседнала
гигантската си земноводна
                               костенурка.
Следи срещите
на магьосниците.
Слуша как си разменят
тълкувания за последно
                         сънувани неща.
Наблюдава как хвърлят по
                                   карта,
за да претеглят
потенциалите
на застопорения момент.

 

Веднъж на
два месеца
кани гости
да й къносват
косището в черно.

 

Не е привърженичка на
безразборното говорене,
затова някои я наричат
                                        „Ченгела”.
Но какво да има за казване
с личности, неинтересуващи се
                                        от летене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]