Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Tanz

 

Калин Петров

 

 

Източногерманският грамофон
се е научил да се целува отлично
със съветската плоча на Бах.
Всичко това – по вина на момче,
необичащо да излиза от къщи.

 

Глутница черно-бели вампири
(с нагелосани коси, пластмасови зъби
и втренчени погледи) се разлетява из стаята
след всяко пускане на плочата.
Преминават през момчето и един през друг.
Танцуват танца на обезглавените кокошки.
Тичат по тавана и от полилея се провесват.

 

Десетина години след тези спорадични събития,
един приятел на въпросното момче
поисква да направи скреч със същата плоча.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. ноември 2010 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]