Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

От дъното на зимника

 

Калин Петров

 

 

Тези лунни гъби
от 1902-ра
не са гаранция
за гравитация.
Не са за ядене.
Не са за душене,
        за пушене
 или за гледане.
Не бива
да влизат в контакт
с нищо земно.
Веднъж на
двадесет години
прошепват
през буркана:
„Демоните са
вегетарианци…“
Прадядо ми,
за когото
съм чувал,
че бил астроном,
се е славел
с пълното си
въздържание
        от месо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. ноември 2010 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]