Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Отказ от заспиване в пет сутринта

 

Калин Петров

 

 

Изгрявай полека.
Кърваво се размивай
по лазурната си постеля.

 

Херметизирам себе си от теб и
черните огромнокрили пеперуди
остават в твоята половина.

 

Пази ми ги, моля.
Изгрявай полека.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 13. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]