Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Светлината е стена или стъпало

 

Калин Петров

 

 

Когато разтвориш широко взора си
и премахнеш от него
всичките защитни филтри,
наблюдаваните обекти
увеличават обема си – особено онези,
които излъчват светлина
                                    или я отразяват.

 

Когато разтвориш широко взора си
и всичко подпухне,
в ефира на обектите можеш
да наблюдаваш
движението на атомите им
(а защо не и на по-фините им
                                              частици).

 

Светлото, първичното, неотменимото,
цикличното, безкористното, неприкритото
движение на атомите им
                                   те разплаква.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 13. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]