Калин Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

[Тър]калящи се топчета

 

Калин Петров

 

 

Извън камиончето с металните прътове.
Извън миниатюрните кучета
и надвечерните велосипеди.
Извън населените места.
Извън дивораслата пустош.
Извън обхват и.................

 

звън!!!!!!!!!!!!!!
Звънят лъчите.
Звъни космическият прах,
пораждащ всичко.
Звънят проектоидеите
на немислими обекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 13. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]