Жан-Франсоа Лиотар

"Постмодерната ситуация"

Литературен клуб | критика | философия

 

ПОСТМОДЕРНАТА СИТУАЦИЯ

 

Изложение за състоянието на съвременното знание

 

 

Превод от френски: Тони Николов

 

     

     

     

     

     

 

 

г1998-2007 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]