Бойко Пенчев

„Слизане в Египет“

Литературен клуб - 20 години! | съвременна българска литература | съдържание

 

ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ НА МАЛКИТЕ БРАТЯ

 

Бойко Пенчев

 

 

Светът не познавал малките братя,
не му се и говорело за тях.
Навярно сигурно защото
малцина са живите
видели гнездата им.
В здрачни усои и диви мочури,
в бархетени нощи,
в лагуни, където
като лилия над водите
слънцето никога в гняв не избухва.
Да, по такива земи малцина са ходили.

  Малкият брат заминава на екскурзия
  с нощница, сгъната на дъното на куфара.
  Ще го познаете и по това,
  че яде супата преди компота
  и много рядко обратното.

Папа Пий III разказва за същите,
че били хоросанът небесен
в кулата на Христа.
          Имат козинка, нежна при допир
          и кафява на пипане,
          като следобедният сън на един опосум.
          Съвокупляват се завити,
          понякога и в облаци.

(Перата им са доходен поминък,
пълнят с тях възглавници и шуби.
Кралят прати цяла бригантина
за дамите по Висла, Места, Двина,
Ком и прочие места загубени).

  Те са формата, която
  жали за изгубената цялост.

Няма как да разберем
какво си мислят,
освен по очите им,
когато са затворени.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2006 г.
Публикация в кн. „Слизане в Египет“, Бойко Пенчев, ИК „Жанет-45“, Пл., 2000 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]