Николай Хартман

Из „Философия на немския идеализъм“

Литературен клуб - над 20 години! | философия | азбучен каталог

 

 

 

 

  Из „Философия на немския идеализъм“:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Превод от немски: Христо Стоев

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]