Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ХАЙДУТИ

    

   БАЩА И СИН

    

    

   Христо Ботев

    

    

   Я надуй, дядо, кавала,
   след теб да викна - запея
   песни юнашки, хайдушки,
   песни за вехти войводи -
   за Чавдар страшен хайдутин,
   за Чавдар вехта войвода -
   синът на Петка Страшника!
   Да чуят моми и момци
   по сборове и по седенки:
   юнаци по планините,
   и мъже в хладни механи
   какви е деца раждала,
   раждала, ражда и сега
   българка майка юнашка;
   какви е момци хранила,
   хранила, храни и днеска
   нашата земя хубава!
   Ах, че мен, дядо, додея
   любовни песни да слушам,
   а сам за тегло да пея,
   за тегло, дядо, сюрмашко,
   и за свойте си кахъри,
   кахъри черни ядове!
   Тъжно ми й, дядо, жално ми й,
   ала засвири - не бой се, -
   аз нося сърце юнашко,
   глас имам меден загорски,
   та `ко ме никой не чуе,
   песента ще се пронесе
   по гори и по долища -
   горите ще я поемат,
   долища ще я повторят
   и тъгата ми ще мине,
   тъгата, дядо, от сърце!
   Пък който иска, та тегли -
   тежко му нима ще кажа?
   Юнакът тегло не търпи -
   ала съм думал и думам:
   Блазе му, който умее
   за чест и воля да мъсти -
   доброму добро да прави,
   лошия с ножа по глава, -
   пък ще си викна песента!

    

    

    

   I

    

   Кой не знай Чавдар войвода,
   кой не е слушал за него?
   Чорбаджия ли изедник,
   или турските сердари?
   Овчар ли по планината,
   или пък клети сюрмаси!
   Водил бе Чавдар дружина
   тъкмо до двайсет години
   и страшен беше хайдутин
   за чорбаджии и турци;
   ала за клети сюрмаси
   крило бе Чавдар войвода!
   Затуй му пее песента
   на Странджа баир гората,
   на Ирин-Пирин тревата;
   меден им кавал приглаша
   от Цариграда до Сръбско,
   и с ясен ми глас жътварка
   от Бяло море до Дунав -
   по румелийски полета...

    

   Един бе Чавдар войвода -
   един на баща и майка,
   един на вярна дружина;
   мъничък майка остави,
   глупав от татка отдели,
   без сестра Чавдар, без братец,
   ни нийде някой роднина -
   един сал вуйка изедник
   и деветмина дружина!...
   Хлапак дванайсетгодишен,
   овчар го даде майка му,
   по чужди врата да ходи,
   на чужд хляб да се научи;
   но стоя Чавдар, що стоя -
   стоял ми й от ден до пладня!
   И какво да ми спечели?
   Голям армаган на майка -
   тез тежки думи отровни:

    

   „Що ме си, майко, продала
   на чуждо село аргатин:
   овци и кози да паса,
   да ми се смеят хората
   и да ми думат в очите:
   да имам баща войвода
   над толкоз мина дружина,
   три кази да е наплашил,
   да владей Стара планина,
   а аз при вуйча да седя -
   при тоз сюрмашки изедник!
   Копилето му да бавя;
   час по час да ме нахоква,
   че съм се и аз увълчил,
   че човек няма да стана,
   а ще да гния в тъмница,
   и ще ми капнат месата
   на Кара-баир на кола!...
   Проклет бил човек вуйка ми!
   Проклет е, майко - казвам ти, -
   не ща при него да седя,
   копилето му да бавя
   и крастите да му завръщам.
   Яли ги свраки и псета! -
   При татка искам да ида,
   при татка в Стара планина;
   татко ми да ме научи
   на к`ъвто искам занаят.“

    

   Зави се майка, замая -
   камък й падна на сърце;
   гледа си в очи Чавдара,
   във очи черни, големи,
   глади му глава къдрава
   и ръда клета, та плаче.
   Чавдар я плахо изгледа,
   и с сълзи и той на очи,
   майка си бърже попита:

    

   „Кажи ми, мале, що плачеш?
   Да не са татка хванали,
   хванали или убили,
   та ти си, мале, остала
   сирота, гладна и жъдна?...“

    

   Прегърна майка Чавдара,
   в очи го черни целуна,
   въздъхна, та му продума:

    

   „За тебе плача, Чавдаре,
   за тебе, дете хубаво,
   писано още шарено:
   ти ми си, синко, едничък,
   едничък още мъничък,
   а лоши думи хортуваш; -
   как ще те майка прежали,
   да идеш, синко, с татка си,
   хайдутин като ще станеш!
   Татко ти й снощи доходял,
   за тебе, синко, да пита -
   много ме й съдил и хокал,
   що съм те, синко, пратила
   при вуйча ти, а не при него -
   да види и той, че има
   хубаво дете юначе;
   далеч ли да го проводи,
   на книга да се изучи,
   или хайдутин направи,
   по планината да ходи.
   Триста й заръци заръчал,
   в неделя да те проводя
   на хайдушкото сборище...
   Ще идеш, синко Чавдаре,
   едничко чедо на майка!
   Ще идеш утре при него;
   ала те клетва заклинам,
   ако ти й мила майка ти,
   да плачеш, синко, да искаш,
   с дружина да те не води,
   а да те далеч проводи,
   на книга да се изучиш -
   майци си писма да пишеш,
   кога на гурбет отидеш...“

    

   Рипна ми Чавдар от радост,
   че при татка си ще иде,
   страшни хайдути да види
   на хайдушкото сборище;
   а майка ядна жалостна,
   дете си мило прегърна,
   и... пак зарида, заплака!...

    

    

    

   [следва]

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   „Хайдути“ е една от първите творби на Христо Ботев. Създадена е в Одеса през 1866 г. и е публикувана по-късно във в. „Дума на българските емигранти“ (бр. 3, г. I, 08.07.1871 г.). Поемата е останала незавършена - след текста в първата й публикация е отбелязано „следва“. Това вероятно е и причината Ботев да не я помести в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]