Електронно списание „Литературен клуб“ - брой 270, година XXVII, юни 2024 г.

ISSN 1313-4124 (Online) | CopyRights.bg

заглавна страница | архив | редакция

 

 

Награда ``Христо Г. Данов`` - 2009 „Литературен клуб“ е носител на
Националната награда „Христо Г. Данов“
за принос в българската книжовна култура!

 

Най-старото електронно издание за
литeратура в България! Излиза от 30 август 1998 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронното издание „Литературен клуб“ се прави на изцяло легален софтуеър!

 

 

ISSN НОМЕР: ISSN 1313-4124 (Online) Електронно издание „Литературен клуб“ (https://www.litclub.bg). Редактор: Емилиян Николов;
редактор на рубриките „Философия“, „Музикология“ и „Шпагат“: Боряна Ангелова-Игова.
Издание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение Литературен клуб - Литклуб“.

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]